ภาพกิจกรรมต่างๆ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายคุณาพิชศน์   แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 20:33 โดย จินตนา ยาวิชัย
 • ร่วมประชุมใหฐาสามัญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อม คณะศึกษาน ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 19:27 โดย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 • กิจกรรมนันทนาการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ ร่วมกิจกรรมนันทนาการกีฬาสี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อส่งเสร ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 01:22 โดย จินตนา ยาวิชัย
 • ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกิจรรมการทำบุญตักบาตร ประจำเด ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 01:00 โดย จินตนา ยาวิชัย
 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพ ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2564 02:55 โดย จินตนา ยาวิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.qualitylearning.org/#/home

http://deetambon.esdc.go.th/

http://dltv.ac.th/

https://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php