ภาพข่าวความเคลื่อนไหว


ร่วมประชุมใหฐาสามัญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)

โพสต์9 เม.ย. 2564 03:45โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2564 03:46 ]

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อม คณะศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอสบเมยเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมนันทนาการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2564

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:21โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 01:22 ]

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ ร่วมกิจกรรมนันทนาการกีฬาสี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม                                                                                                                                

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2564

โพสต์2 เม.ย. 2564 00:59โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 01:00 ]

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกิจรรมการทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมร่วมกิจกรรม นันทนาการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประปี 2564 ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มี.ค. 2564 02:54โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2564 02:55 ]

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้ผู้บริหาร คระครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มี.ค. 2564 02:48โดยจินตนา ยาวิชัย

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการการกลุุ่มอำนวยการ และนางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้ผู้บริหาร คระครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านสบหาร โรงเรียนบ้านแม่หาร และโรงเรียนบ้านป่าหมาก ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์19 มี.ค. 2564 23:04โดยจินตนา ยาวิชัย

20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสัน   แสนใจ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเษศ ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์19 มี.ค. 2564 22:59โดยจินตนา ยาวิชัย

20 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายธวัช   โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:39โดยจินตนา ยาวิชัย

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564  นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563  ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ทีมบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:33โดยจินตนา ยาวิชัย

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สอง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนในการทดสอบ ฯ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนบ้านซิวาเดอ และโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวัดและประเมินผลระดับขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดสอบ ฯ ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:25โดยจินตนา ยาวิชัย

วันที่ 14 มีนาคม 2564 คณะทำงานดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบศูนย์บริหารการจัดการศึกษาป่าแป๋ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและนางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 35