ภาพข่าวความเคลื่อนไหว


ต้อนรับท่านดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ

โพสต์26 ก.พ. 2564 21:25โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2564 21:36 ]

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ นำโดย นายสุรพล   ศรีศิลป์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมต้อนรับท่านดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์24 ก.พ. 2564 23:06โดยจินตนา ยาวิชัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  กลุ่มนิเทศ ฯ นำโดยนายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อถวายและอุทิศบุญกุศล ให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว เพื่อความสุขและให้มีสติในการทำงานและในการดำรงชีวิต ขออนุโมทนาบุญ สาธุ ภาพเพิ่มเติม

สพฐ.-เอพี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 16 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

โพสต์22 ก.พ. 2564 01:10โดยจินตนา ยาวิชัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่นักกีฬา ในโครงการ สพฐ.-เอพี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 16 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

โพสต์21 ก.พ. 2564 18:23โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2564 18:28 ]

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ณ ศูนย์บริหารจัดการศึกษาห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวกนกอร   ติ๊บหลาน และนางจิตราภรณ์   เครือซุย ศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงความชัดเจนในการอบเชิงปฏิบติการ ที่ผ่านมา  ภาพเพิ่มเติม

นิเทศ 360 องศา ประจำปี 2564

โพสต์20 ก.พ. 2564 04:54โดยจินตนา ยาวิชัย

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 นำทีมโดย นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ภาพเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ ร่วมแสดงความเสียใจ พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ

โพสต์20 ก.พ. 2564 04:30โดยจินตนา ยาวิชัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  นำโดย นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและคณะศึกษานิเทศบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมศพ และ วางพวงหรีด แสดงความเสียใจ พิธีศพของคุณยายเขียว  บางออน   ณ วัดบ้านคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม

ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.มส.2

โพสต์4 ก.พ. 2564 00:20โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 00:25 ]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มส.2 ร่วมสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตและกรณีอื่น ๆ ภาพเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์3 ก.พ. 2564 23:07โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 23:10 ]

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภาพเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนล่องแพวิทยา

โพสต์2 ก.พ. 2564 19:57โดยจินตนา ยาวิชัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ  โรงเรียนล่องแพวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

โพสต์2 ก.พ. 2564 19:35โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2564 22:29 ]

 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางจิตราภรณ์   เครือซุย พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์   แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาป่าแป๋ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 16