ภาพข่าวความเคลื่อนไหว


การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:52โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ตาม
โครงการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดียิ่ง ภาพเพิ่มเติม

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:50โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ในการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม

การประชุมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:25โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบด้านการอ่าน ครูด้านวิทยาศาสตร์ และครูด้านคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจง รับฟัง และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 รุ่นที่ 3

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:55โดยปิติพล ปราบเหตุ   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2561 00:17 ]

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป.มส.2ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์12 มิ.ย. 2560 06:57โดยจันทร์ วังกัลยา   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2561 00:21 โดย ปิติพล ปราบเหตุ ]

ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง ปี 2561


1-5 of 5