การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์21 มิ.ย. 2564 20:28โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2564 20:33 ]
เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายคุณาพิชศน์   แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาบ้านกาศ - เสาหิน เพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้และติดตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมให้กำลัง ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูในสถานศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments