โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 รุ่นที่ 3

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:55โดยสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2561 00:17 ]
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป.มส.2Comments