การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:52โดยสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ตาม
โครงการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดียิ่ง ภาพเพิ่มเติม
Comments