การประชุมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:25โดยสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบด้านการอ่าน ครูด้านวิทยาศาสตร์ และครูด้านคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจง รับฟัง และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
Comments