การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ค. 2561 00:50โดยสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ในการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม
Comments