กิจกรรมนันทนาการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2564

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:21โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 01:22 ]
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ ร่วมกิจกรรมนันทนาการกีฬาสี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม                                                                                                                                
Comments