นิเทศ 360 องศา ประจำปี 2564

โพสต์20 ก.พ. 2564 04:54โดยจินตนา ยาวิชัย
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 นำทีมโดย นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ภาพเพิ่มเติม
Comments