ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 มี.ค. 2564 20:06โดยจินตนา ยาวิชัย
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางประจำสนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อสร้างความตระหนัก บทบาท หน้าที่และแนวทางในการดำเนินการบริหารการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ ของสทศ.
Comments