ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์19 มี.ค. 2564 22:59โดยจินตนา ยาวิชัย
20 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายธวัช   โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments