ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์1 ก.พ. 2564 18:51โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2564 20:00 ]
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมวางแผนในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
Comments