ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2564

โพสต์2 มี.ค. 2564 23:32โดยจินตนา ยาวิชัย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีนายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ ได้แจ้งข้อราชการของกลุ่มนิเทศติดตาม ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments