ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์19 มี.ค. 2564 23:04โดยจินตนา ยาวิชัย
20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสัน   แสนใจ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเษศ ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments