ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์3 ก.พ. 2564 23:07โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 23:10 ]
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภาพเพิ่มเติม
Comments