ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนล่องแพวิทยา

โพสต์2 ก.พ. 2564 19:57โดยจินตนา ยาวิชัย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ  โรงเรียนล่องแพวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments