ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์6 มี.ค. 2564 19:58โดยจินตนา ยาวิชัย
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแม่หลุย ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments