ร่วมเป็นเกียรติในการรับประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา

โพสต์4 มี.ค. 2564 20:59โดยจินตนา ยาวิชัย
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ นำโดยนางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ที่ผ่านมา  ภาพเพิ่มเติม
Comments