ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.มส.2

โพสต์4 ก.พ. 2564 00:20โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 00:25 ]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มส.2 ร่วมสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตและกรณีอื่น ๆ ภาพเพิ่มเติม
Comments