ทีมบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:33โดยจินตนา ยาวิชัย
วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สอง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนในการทดสอบ ฯ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนบ้านซิวาเดอ และโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวัดและประเมินผลระดับขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดสอบ ฯ ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments