ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:25โดยจินตนา ยาวิชัย
วันที่ 14 มีนาคม 2564 คณะทำงานดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบศูนย์บริหารการจัดการศึกษาป่าแป๋ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและนางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments