อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

โพสต์21 ก.พ. 2564 18:23โดยจินตนา ยาวิชัย   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2564 18:28 ]
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญญาพัชร   พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ณ ศูนย์บริหารจัดการศึกษาห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวกนกอร   ติ๊บหลาน และนางจิตราภรณ์   เครือซุย ศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงความชัดเจนในการอบเชิงปฏิบติการ ที่ผ่านมา  ภาพเพิ่มเติม
Comments