องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียน

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:06โดยจินตนา ยาวิชัย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ โรงเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments