เยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มี.ค. 2564 02:48โดยจินตนา ยาวิชัย
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการการกลุุ่มอำนวยการ และนางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้ผู้บริหาร คระครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านสบหาร โรงเรียนบ้านแม่หาร และโรงเรียนบ้านป่าหมาก ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments